Skládka odpadů Lověšice

Skládka odpadů Lověšice

Skládka je provozována společností SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha (Provozovna skládky Lověšice - Všeměry 12, 381 01 Přídolí) jako skládka nebezpečných odpadů S - NO. Areál skládky se nachází asi 7 km jižně od Větřní - mapa.

Seznam odpadů povolených ukládat na této skládce je ke stažení  seznam povolených odpadů.

Zjednodušený ceník ke stažení - Ceník.
Základní ceník ke stažení - Ceník.

Nebezpečný odpad azbestu je zpoplatněn dle § 48 odst.5 a § 51 odst. 4a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Provoz skládky pro ukládání odpadu je 06:30 - 16:00.
Smluvní zákazníky, žádáme o předání objednávky na kalendářní rok hned při prvním příjezdu na skládku. Objednávka musí obsahovat veškeré právní náležitosti.


Pronájem traktor-bagr JCB, cena 750 Kč/hodina + časový přesun bagru účtován na pracoviště i zpět (tel. 602 519 011).

Kontakt:

Skládka odpadů tel. 380 734 201 mobil: 602 519 011 e-mail: skladka.lovesice@email.cz

Související dokumenty:

 
© 2021 SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s. všechna práva vyhrazena.